Duben 2018

Měsíc queer paměti

18. dubna 2018 v 23:08 | Blanka |  Archiv akcí odjinud
Vážení přátelé,
jako každý rok, i letos v dubnu pořádá Společnost pro queer paměť ve spolupráci s partnerskými organizacemi seriál akcí "Měsíc queer historie". Zasíláme Vám program akcí letošního ročníku a srdečně Vás na ně zveme. Bližší informace naleznete na našem webu www.queerpamet.cz nebo facebooku: https://www.facebook.com/queerpamet

Ještě stihnete tyto akce :


24. 4., 19.00, Filozofická fakulta UK, místnost 200, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
29. 4. dopoledne, UPOL, uvedení v rámci festivalu Academia film Olomouc
- partneři: Velvyslanectví Státu Izrael v České republice; Academia film Olomouc; Charlie, z. s.
Německý uprchlík v Československu, nebojácný Žid, mužný sportovec, oblíbený pedagog a gay. Izraelský režisér Rubi Gat ve snímku dotváří obraz Fredyho Hirsche (1916-1944) prostřednictvím vzpomínek pamětníků i animovaných pasáží. Film uvede člen SPQP Pavel Kuča.

Stoprocentní přátelství: přednáška k 120. výročí narození B. J. Kosovského
26. 4., 19.00, Centrum queer paměti, Na Strži 40, Praha 4
- přednášející: dr. Jan Seidl
Bohumil J. Kosovský, autor homoerotického románu Šílený adventista (1931), byl jedním z význačných pracovníků čs. hnutí sexuálních menšin. Přednáška představí mimořádný život tohoto metafyzika, vůdce protikomunistické ilegální skupiny, politického vězně i vizionáře a pěstitele tulipánů.

Edward Carpenter: Queer, socialismus a umění
30. 4., 18.00, Autonomní sociální centrum Klinika, Jeseniova 60, Praha 3
- přednášející: PhDr. Ladislav Zikmund-Lender
- partner: Autonomní sociální centrum Klinika
Ve stejné době, kdy se začal angažovat v hnutí utopického socialismu, začal Edward Carpenter psát o soudobé kultuře a umění a současně bojovat za emancipaci neheterosexuálních lidí. Jak dokázal tyto tři oblasti veřejného působení skloubit a propojit?

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace na našich webových a facebookových stránkách.
Těšíme se na viděnou a srdečně Vás zdravíme,
Společnost pro queer paměť
queerpamet.cz
neziskové pracoviště sloužící k uchovávání pramenů a popularizaci

19.5.2018 Běh proti homofobii

18. dubna 2018 v 23:05 | Blanka |  Archiv akcí odjinud
Letošní běh proti homofobii FUN&RUN se koná 19. května v pražské Stromovce. Zaregistruj se na trať 5 nebo 10 km! Výtěžek jde na dobrou věc.
www.funandrun.cz
Akce se koná u příležitosti Světového dne boje proti homofobii a transfobii, který připadá na 17. května. Je to den, kdy v roce 1990 Světová zdravotnické organizace odstranila homosexualitu ze seznamu nemocí.

Výzkum mezi dospívajícími ze stejnopohlavních rodin

18. dubna 2018 v 23:04 | Blanka |  Zajímavé
Výzkum mezi dospívajícími ze stejnopohlavních rodin
O co jde?

Moje diplomová práce vzniká na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením doktorky Lenky Krejčové a za konzultace s řadou odborníků na toto téma. Výzkum realizuji s cílem porozumět životní situaci dospívajících z homoparentálních rodin, a díky tomu jim i jejich rodinám poskytnout odpovídající pomoc a podporu.
Na dalších řádcích naleznete základní popis výzkumu a možnosti zapojení. Budu rád za vaši účast či za zprostředkování kontaktu na možné účastníky tohoto výzkumu.

Koho hledáme?

Pro svůj výzkum hledám pro skupinové rozhovory dospívající ve věku přibližně 11-18 let, kteří část svého dětství či dospívání vyrůstali v domácnosti se svým biologickým či adoptivním otcem / matkou a jeho gay partnerem / lesbickou partnerkou. Pro výzkum není podstatné, zdali se dítě již narodilo stejnopohlavnímu páru, či došlo k pozdějšímu coming-outu jednoho z rodičů, který děti původně měl v heterosexuálním partnerství. Klíčovým kritériem pro můj výzkum je to, zdali dospívající vyrůstal/a alespoň jeden rok (ve střídavé či svěřené péči) v jedné domácnosti se svým biologickým či adoptivním otcem / matkou a jeho gay partnerem / její lesbickou partnerkou.

Jak bude výzkum probíhat?

Co takový výzkum znamená pro dospívajícího?
Rád bych ve vašem regionu provedl skupinové rozhovory, při nichž budou přítomní alespoň 4 dospívající. Maximální počet je 8 účastníků. Během rozhovorů budu přítomný pouze já a můj kolega. Účast na výzkumu je anonymní, tzn. že nikde nebudu zveřejňovat jména či údaje dětí, podle nichž by byly následně identifikovatelné. Tématem rozhovorů bude především veřejný coming-out dospívajících jakožto dětí z homoparentálních rodin, a to v různých sociálních prostředích (ve škole, mezi kamarády, v místní komunitě, ad.). Budeme se bavit o reakci okolí, jejich vlastním chování a názorech. Během skupinového rozhovoru budu mít připravený scénář s několika otázkami, které budu postupně klást a dospívající budou sdílet svoje zkušenosti, názory a situace, které zažívali. Mohou na sebe volně navazovat, doplňovat se, nechat hovor přirozeně plynout k tématům, které pro ně budou důležitá, zajímavá a přínosné sdílet. To je velkou výhodou podobných skupinových rozhovorů oproti těm individuálním - skupina sama se může rozhodnout, o čem bude chtít mluvit a jakému tématu se budeme věnovat více do hloubky. Rozhovory budou vedeny citlivě a ohleduplně, tj. nikdo nebude nucen do odpovědí, které by mu / jí byly nepříjemné. Bude respektováno právo každého na to, mluvit o tom, o čem on sám / ona sama chce. Cílem rozhovorů je mimo jiné také to, aby dospívající měli možnost v bezpečném prostředí mluvit o zkušenostech a zážitcích, které možná jinde a jinak neměli možnost sdílet.
V neposlední řadě poprosím dospívající, aby vyplnili krátký dotazník, který se bude ptát na několik doplňujících oblastí, které ještě upřesním.
Rozhovor bude probíhat v bezpečném a klidném místě (školící místnost, salonek restaurace) ve vašem regionu. Celkový čas rozhovoru odhaduji na 2 hodiny. Veškerá sebraná data budou anonymní, což bude právně opatřeno v informovaném souhlasu, který též pošlu předem k prostudování.

Co znamená výzkum pro rodiče?
Rodičům předem pošlu dotazník o jejich životní biografii a poté bych se doptával na některé odpovědi, které by mi nebyly jasné. V dotazníku mám zahrnuty otázky na děti a jejich dospívání - otázky typu - jak probíhala adaptace do mateřské školky, do školy apod. Rozhovor s rodiči by probíhal již bez dospívajících.

Kontakt

Kdyby Vás práce zaujala a chtěli jste se zúčastnit, kontaktujte mě prosím na e-mail: richie.lukas@gmail.com, příp. na mobilní telefon 728 311 054
Předem moc děkuji za jakékoliv zprostředkování!
Mgr. Richard Lukáš

21.4.2018 SO Výprava na sopku Říp

18. dubna 2018 v 22:58 | Blanka |  Archiv akcí RR
"Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp!"
Tímto všechny zvu na společný celodenní výlet, který má za úkol jít po stopách nejznámějšího českého turisty a rekordmana (zakladatele KČT) praotce Čecha.
Sraz např. Praha Masarykovo n. v 9 hod. Vlak pojede (možná) v 9:36 do Vraňan. (doporučuji přijít dřív, koupíme si gruppen jízdenku). Vlakem pojedeme cca hodinu. Z Vraňan půjdeme po červené až tam, kde to všechno začalo (cca 13,459 km). Wikipedie uvádí, že se poblíž vrcholu nalézá hospůdka... ...V 17:43 jede z Kleneče vlak zpátky do Prahy, kde s přestupem budeme cca v 19 hod.
Pořádá Ivana V.